Seguici su Facebook
S4
מנמיך רמת חומציות (pH) נוזלי S4
Gallery
S4 (pH - ) אריזות בנות 25,0 - 10,0 - 5,0 - 1,0 ק"ג
מנמיך רמת חומציות (pH), נוזלי על בסיס חומצי. אינו מעלה את רמת הכלור. שימוש כפונקציה של רמת המוצקות. מינון ממוצע: gr/m3 10 מנמיכים את רמת החומציות (pH) ב-0.1. אופן השימוש: ידני- ישירות בבריכה או בסקימרס או מדולל באמצעות משאבת מינון.
CAG Chemical
CAG Chemical
CAG Chemical
CAG Chemical
CAG Chemical
CAG Chemical