Seguici su Facebook
T20
דוחה אצות, ללא קצף
Gallery
T20 - אריזות בנות 25,0 - 10,0 - 5,0 - 1,0 ק"ג
דוחה אצות מרוכז ומבריק.נוזל על בסיס מלחי אמוניום רבעוני אינו מקציף, אינו מזיק לבריאות העור, מעבר למניעת אצות ואמבות מיועד גם לייצוב המים בתנאים אידיאליים. אופן השימוש: ישירות לבריכה, 10 גרם לכל m3 של מים. מתאים- במינונים גבוהים יותר גם לטיפול חורפי מונע לבריכה שלכם.
CAG Chemical
CAG Chemical
CAG Chemical
CAG Chemical
CAG Chemical
CAG Chemical