Seguici su Facebook
S30
PODWYŻSZANIA pH
Gallery
S30 (pH +) W opakowaniach 25,0 - 10,0 - 5,0 - 1,0 kg
Substancja alkaliczna służąca do podwyższania współczynnika pH w wodzie. średnia dawka: 10 g na 1 m3 wody podwyýsza o 0,1 wartoúã wspóùczynnika pH. Produkt naleýy wrzuciã bezpoúrednio do basenu albo do wirówki lub wstæpnie rozpuúciã w pompie dozujàce.
CAG Chemical
CAG Chemical
CAG Chemical
CAG Chemical
CAG Chemical
CAG Chemical