Seguici su Facebook
E40
SKUTECZNY ŚRODEK PRZECIWDZIAŁAJĄCY OSADZANIU SIĘ KAMIENIA
Gallery
E40 - W opakowaniach 25,0 - 10,0 - 5,0 - 1,0 kg
Skuteczny środek przeciwdziałający osadzaniu się kamienia i usuwający metale z wody. Zapobiega osadzaniu się kamienia i powstawaniu brunatnego zabarwienia wody związanego z obecnością żelaza, miedzi, rtęci, manganu i/lub innych metali. Jest używany zarówno do usuwania istniejącego osadu, jak i efektów utleniania się metali (rdzy). Dawkowanie: od 35 do 60 g na 1 m3 wody. Naleýy wlaã preparat bezpoúrednio do basenu, a jego iloúã uzaleýniã od twardoúci wody oraz zawartoúci metali w wodzie.
CAG Chemical
CAG Chemical
CAG Chemical
CAG Chemical
CAG Chemical
CAG Chemical